free SEO tools


Bạn là một SEOer hay là một người quản lý marketing online. Mỗi ngày bạn tạo rất nhiều backlink trên nhiều site khác. Nhưng việc quay lại kiểm tra những trang chứa backlink đó mỗi ngày sẽ mất rất nhiều thời gian. Tại vì trang đó được google index và tồn tại 1 thời gian thì những backlink đó mới có tác động (affect) tới trang của bạn. Đôi khi vì một lý do nào đó mà google chưa index hoặc trang đó bị xóa bởi admin, khi đó công sức bạn đi post mất hết.

Công cụ Link tracker có nhiệm vụ kiểm tra sự tồn tại của mỗi trang chứa backlink, kiểm tra backlink có còn ở đó nữa không và kiểm tra xem trang đó đã được index hay chưa. Tất cả sẽ được thống kê rõ ràng.

Hơn thế nữa công cụ này sẽ lọc ra những trang mà google chưa index. Nó sẽ tạo danh sách đề xuất cho bạn và bạn sẽ ping lại các trang đó để google index và công nhận backlink của bạn.

Link trackerKiểm tra nội dung của bạn có unique content hay không (một điều rất quan trọng trong seo)
Plagiarism checkerCái này dùng cho các bác SEO site tiếng anh nhé. Dùng khi đi article submition

Có ai đề xuất gì khi tôi viết tool này dành cho tiếng việt?

Article rewriter pro
Kiểm tra vị trí keyword nhanh, lẹ:
Keyword position

Multi keyword checking - Full countries
Tăng tốc index cho site (trang) của bạn:
Search engine pinglerPing 1 lúc nhiều trang, ping tới hơn 10 server.


Update tiếp công cụ kiểm tra backlinks:

Backlink checkerTuy không thống kê chính xác được số backlink mà google công nhận (mà cái này trời mới biết).

Nhưng công cụ này rất có giá trị cho việc quản lý, tham khảo và đánh giá bachlink của mình và đối thủ.