Chào mừng Quốc khánh nước Việt Nam vietnam national Day, 2-9, CMT 8 1945, kỉ niệm, nghỉ lễ chào mừng nhạc, video clip lịch sử hình ảnh bác Hồ Chí Minh tuyên ngôn, hoành tráng pháo hoa, quảng trường Ba Đình, giành độc lập chủ quyền tổ quốc tự do, cộng hòa xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa nguồn gốc nguyên nhân tại vì làm sao thế nào lý do. tổng hợp tất cả những các tìm hiểu thông tin tức.
Ngày quốc khánh là ngày lễ quan trọng của một quốc gia. Nó đánh dấu một sự kiện lịch sử, chính trị hoặc văn hóa gắn liền với lịch sử Nhà nước hiện tại của quốc gia đó. Tại hầu hết các nước, ngày quốc khánh đánh dấu sự khai sinh của quốc gia: ngày giành được độc lập như ở Mỹ, lật đổ chế độ cũ như tại Pháp, ngày thông qua hiến pháp như ở Thổ Nhĩ Kỳ...


CMT8 và Quốc khánh 2-9: nhìn từ các học giả nước ngoài
CMT8 và Quốc khánh 2/9 của dân tộc Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều học giả quốc tế. Nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 2/9, xin gửi đến bạn đọc quan điểm, ý kiến của một số học giả về sự kiện này.

Góc nhìn của các chính khách, học giả

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào sáng ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố trước thế giới nền độc lập, tự do của Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. (Ảnh: Tư liệu).
Nguyên Đại sứ Nga tại Việt Nam Va-đim Xê-ra-phi-mốp: Cuộc Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã trở thành một bước ngoặt trong lịch sử phát triển đất nước, tạo điều kiện cho Việt Nam giành được độc lập và phát triển. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố trước nửa triệu quốc dân đồng bào tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, lần đầu tiên trong lịch sử các nước thuộc địa và bán thuộc địa, một chính đảng mới chỉ tồn tại có 15 năm, đã đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi và giành được chính quyền về tay mình trong cả nước. Ông nhấn mạnh thêm: “Chính thắng lợi của Việt Nam đã chặt đứt một mắt xích quan trọng trong sợi xích đang trói buộc các dân tộc lệ thuộc”.
Nhà báo Pháp D.Ru-sen: “Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam và thế giới, bởi lẽ nó tượng trưng cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước chuyển lớn trong lịch sử Việt Nam, đồng thời biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết dân tộc của toàn thể người dân Việt Nam. Nổi bật trong sự kiện trọng đại này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo vĩ đại, người anh hùng dân tộc của Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn với lịch sử dân tộc Việt Nam”.
Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam Ga-bri-en Pê-ret Ta-rao: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam và Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc và giải phóng thuộc địa trên thế giới. Cách mạng Tháng Tám đã thể hiện khát vọng tự do và công lý của các dân tộc thuộc địa, là tấm gương và nguồn động viên đối với các dân tộc thuộc địa và là minh chứng đánh dấu chấm hết của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám đã đạt được thành công lớn là không chỉ giành độc lập cho dân tộc mà đã chấm dứt chế độ bóc lột, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân Việt Nam”.
Ông Long Kem, nguyên Đại sứ Cam-pu-chia tại Việt Nam: “Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một thời kỳ mới cho Việt Nam, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do, thoát khỏi ách đô hộ của nước ngoài như chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám và lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945 là cơ hội để nhân dân Việt Nam phát triển đất nước trong thời kỳ thoát khỏi ách đô hộ của thực dân. Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam đã tạo ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới.
Đối với nhân dân Cam-pu-chia, do thực dân đã mất chỗ dựa ở Việt Nam nên Cam-pu-chia cũng có điều kiện để tiến hành đấu tranh. Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam đã làm suy yếu thực dân, tạo điều kiện cho hai nước láng giềng là Cam-pu-chia và Lào đấu tranh giành thắng lợi”.
Các nhà sử học Pháp nói gì?
Bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc ngày 2/9/1945. (Ảnh: Tư liệu).
Với nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và sử gia người Pháp, thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám của dân tộc Việt Nam là sự kiện đặc biệt ấn tượng. Họ thực sự quan tâm và dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu.
Một trong những chuyên gia người Pháp được nhiều người biết tới là Nhà sử học A lanh Ru-xi-ô. Ông đã có trên 15 tác phẩm viết về lịch sử Việt Nam, các cuộc kháng chiến, về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam.
Đã hơn 30 năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, càng đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu, nhà sử học A lanh Ru-xi-ô càng thấy những điều hấp dẫn và cảm phục trước những thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945: “Chiến thắng năm 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện gây bất ngờ, mà đó cũng là sự tất yếu mang tính logic trong lịch sử phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, Việt Nam là dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc trên thế giới bị thực dân Pháp đô hộ đã thành công trong cuộc kháng chiến của mình. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa trên thế giới lúc bấy giờ, nhất là các nước ở châu Phi. Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có vai trò quan trọng, là người đầu tiên tuyên bố độc lập cho một nước thuộc địa”.
Nhà sử học Sác-lơ pho-ni-ơ, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt là người luôn quan tâm tới các sự kiện diễn ra tại Việt Nam cũng như lịch sử Việt Nam. Ông đã từng đến Việt Nam và càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Theo ông: “Cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là cuộc cách mạng hết sức quan trọng không chỉ đối với Việt Nam. Đây là cuộc cách mạng thực sự, với sự đồng lòng, chung sức của cả dân tộc. Đây là cuộc cách mạng lớn, của toàn dân tộc Việt Nam, đứng lên giành độc lập dân tộc.
Thực tế, cuộc cách mạng của Việt Nam đã có tác động lớn trên thế giới, nhất là đối với các nước thuộc địa khi đó. Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đánh dấu thời điểm quan trọng trong lịch sử Việt Nam, phản ánh cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chống lại sự chiếm đóng của giặc ngoại xâm, đồng thời đánh dấu sự chuyển sang thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam.
Không những thế, thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam còn có ý nghĩa quốc tế, bởi lẽ đây là một trong những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới. Đối với phong trào cách mạng Đông Dương cũng như thế giới, Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng".
Nhà sử học Sác-lơ pho-ni-ơ cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người anh hùng giải phóng dân tộc, người đã dành cả cuộc đời mình để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Cùng chung nhận xét với nhà sử học Sác-lơ pho-ni-ơ, ông Rô-giơ Mi-sen, khẳng định: “Sự kiện Cách mạng Tháng Tám và ngày 2-9-1945 không chỉ đánh dấu một mốc lớn đối với Việt Nam mà có ý nghĩa lớn đối với nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới. Thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám dẫn đến ngày tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945 ở Việt Nam, mở đầu cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa thời bấy giờ. Nhân dân Việt Nam đã không ngừng đấu tranh và các bạn đã chiến thắng. Chúng tôi vô cùng cảm phục tinh thần đấu tranh và những thành quả mà các bạn đạt được”.
Nhà nghiên cứu sử học Gi-ben Scun , người cũng đã có thời gian dài tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam là sự kiện đánh dấu thời điểm quan trọng trong lịch sử Việt Nam, phản ánh cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm, đánh dấu bước chuyển sang thời kỳ mới. Thành công của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam còn có ý nghĩa quốc tế, nhất là đối với nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới vào thời điểm đó, mở đầu cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa”.
Ngày độc lập 02/9/1945 là ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam, chấm dứt chế độ thực dân và phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập, tự do và hạnh phúc và từ đó ngày 02/9 trở thành ngày Quốc khánh của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc Khánh của các nước Đông Nam Á?

1.brunây:23/02/1984
2.campuchia:9/11/1953
3.Đông ti-mo:20/05/2002
4.Inđônêxia:17/08/1945
5.Lào:2/12/1975
6.Malaixia:31/08/1957
7.Mianma:04/01/1948
8.Philippin:12/06/1898
9.Thái Lan:05/12( ngày sinh nhà vua)
10.Việt Nam:02/09/1945
11.Singapo:09/08/1965
Dịp nghỉ lễ mùng 2/9 đang đến gần. Ăn, chơi, du lịch là mối quan tâm hàng đầu của mọi người. Mời bạn tham khảo vài gợi ý tới bạn đọc, mong các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ.Bạn có thể chọn tour trong nước hoặc tour nước ngoài cho kỳ nghỉ của mình. Đây được coi là kỳ nghỉ xả hơi cuối hè trong năm. Bạn có thể chọn các địa điểm có bãi biển đẹp như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, Cát Bà, … Nghỉ ngơi 4 ngày ở những bãi biển đẹp nhất Việt Nam với chất lượng dịch vụ tốt cũng đáng.

   

Bãi biển Phú Quốc

Đầu tháng 9, vùng sông nước miền Tây cũng đáng để bạn quan tâm. Vào thời điểm này người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long háo hức với một vụ mùa thu hoạch mới. Đối với du khách gần xa, đây là một cơ hội để được khám phá miền Tây với cánh đồng lúa chín vàng và thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng. Hơn nữa, khách có thể thưởng thức những đặc sản tôm, cá miền Tây với những cách chế biến dân dã rất riêng. 
 

Ngắm sông nước miền Tây đang vào vụ thu hoạch.

Bạn có thể đến những vùng núi, cao nguyên như Đà Lạt (Lâm Đồng), Bà Nà (Đà Nẵng), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai), … Những nơi này thích hợp cho bạn tránh cái nóng nực, ngột ngạt của các thành phố lớn để hưởng thụ khí hậu trong mát và không khí yên bình. Hoặc bạn cũng có thể tìm đến những lễ hội sôi động như chợ tình Mộc Châu, Sơn La. Đây là một trong những chợ tình lớn nhất cả nước diễn ra vào đầu tháng 9, đặc biệt sôi động vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9. Không khí ở Mộc Châu cũng mát mẻ. Khách có thể thưởng thức các loại sản phẩm sữa nổi tiếng cả nước.
Khách có thể chọn những tour du lịch nước ngoài. Tuy nhiên kỳ nghỉ 4 ngày không thể đi nghỉ dài ngày ở các nước châu Âu. Nên các tour đến những nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là thích hợp nhất.
 
Kuala lampur.
Nếu bạn có mục đích mua sắm hay nghỉ ngơi ở những bãi biển đẹp, bạn nên đến các nước Đông Nam Á. Nếu bạn muốn khám phá cảnh đẹp mùa thu, các di tích lịch sử và những lễ hội truyền thống trong thời gian này, bạn nên đi Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Khám phá những nét cổ kính ở Trung Quốc.

Hiện nay, tất cả các công ty lữ hành đều đưa ra các chương trình khuyến mại cho cả các tour trong nước và quốc tế trong dịp mùng 2/9. Vấn đề của bạn là nên đọc những mục quảng cáo trên các báo giấy và báo mạng để biết thông tin. Sau đó, bạn gọi điện đến các công ty lữ hành xác nhận thông tin và nhờ tư vấn: phương tiện đi lại, dịch vụ ăn nghỉ, dịch vụ vui chơi giải trí, …
Đặc biệt, bạn nên hỏi rõ giá và những hình thức khuyến mại sẽ được hưởng cụ thể như thế nào. Tránh tình trạng bạn “bị” sử dụng dịch vụ một cách tối thiểu và muốn sử dụng hơn bạn phải trả thêm phụ phí.
Một số website groupon như muachung.vn, nhommua.com, runhau.vn … đang có những chương trình bán voucher của các công ty lữ hành, giảm giá từ 40 – 70% cho những tour du lịch trong nước và quốc tế. Đây có thể coi là một cơ hội đi du lịch tiết kiệm chi phí cho bạn.


Tour du lịch của riêng bạn

Đi du lịch trong các kỳ nghỉ đôi lúc trở thành ác mộng đối với nhiều người bởi mọi dịch vụ đều quá tải. Du lịch dịp này được coi là một hình thức “hành xác” đối với nhiều du khách. Những tour du lịch cao cấp với dịch vụ ăn nghỉ ở các khu resort hay khu du lịch quốc tế còn ít phiền toái. Những tour du lịch ở mức bình dân thường làm cho khách mệt mỏi hơn là có cảm giác nghỉ ngơi.
Nhưng bạn không thể ở nhà ngủ 4 ngày để đợi hết ngày nghỉ. Bạn cần có những hoạt động vừa mang tính vui chơi, giải trí, vừa mang tính nghỉ ngơi. Bạn có thể vẽ ra một tour du lịch của riêng mình như sau:
Đi picnic trong kỳ nghỉ lễ là một phương án nghỉ ngơi hay.
Ngày 1: mời bạn bè và người thân đi ăn, đi dùng dịch vụ xả stress như bowling, shopping, spa, …
Ngày 2: đi picnic cùng gia đình hoặc bạn bè ở một khu du lịch gần chỗ bạn ở nhất.
Ngày 3: Đến thăm nhà bạn bè hoặc người thân ở xa.
Ngày 4: nghỉ ngơi và dọn dẹp nhà cửa để nơi ở của bạn có một diện mạo mới.
 
 Dọn dẹp ngôi nhà của mình để chuẩn bị đón những ngày mới vui vẻ hơn.
Bạn nên lên lịch trước và thông báo với bạn bè, người thân dự định của mình. Bạn có thể khám phá những điều hay từ cuộc sống xung quanh một cách thỏa mái thay vì phải trả chi phí cao và phải chấp nhận những rủi ro từ những tour du lịch dài ngày.
Một số người thành phố 2/9 chọn giải pháp về quê chơi trong kỳ nghỉ lễ mùng 2/9. Đây cũng là một giải pháp ăn, chơi, nghỉ ngơi hợp lí cho bạn. Hơn nữa, trong thời điểm bão giá, cách nghỉ lễ như thế này cũng khoa học, tiết kiệm và vui.

national Day

diễn viên quốc khánh
quốc khánh các nước
nhạc quốc khánh
quốc khánh 2
chào mừng quốc khánh
quốc khánh mỹ

_________________________________________________________________________ Tổng hợp tất cả, những các, thông tin tức hot nóng mới nhất, cập nhật, update, hôm hiện nay, kinh nghiệm, bí quyết, tại vì làm sao thế nào, là gì năm nay 2011 , video clip, hình ảnh, lý do, nguyên nhân, giải thích, tuyển tập,tut hướng dẫn, thủ thuật, cách hướng dẫn, phải làm gì khi, điều nên hay không, bài báo viết, câu chuyện, ebook, của thế giới, việt nam

1 comments:

{ Đào tạo Kế toán } at: 1 September 2011 at 09:32 said...

Mình đang định đi phú quốc du lịch nè. Ko biết có tour nào vừa ý ko nhỉ :)

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc