Thủ thuật cách làm sao chỉ để hiển thị gadget blogspot ở trang chủ hoặc tùy biến ở trang bất kỳ, How to Displaying a gadget only on the home page


Hiển thị widget chỉ ở trang chủ hoặc trang riêng biệt

Một khi bạn tạo một widget trên blog thì nó sẽ được hiển thị ở tất cả các trang theo mặc định, bao gồm cả trang chủ. Đôi khi bạn chỉ cần hiển thị một vài widget ở trang chủ hoặc chỉ ở một số trang hoặc thậm chí ở một trang riêng biệt nào đó. Thủ thuật này cũng khá đơn giản. Điều quan trọng là bạn phải nắm được id của widget mà bạn tạo ra.

Lấy ví dụ widget mà bạn tạo có id là HTML10 và bạn đặt tiêu đề cho widget đó là BLOGGER TIPS. Vào Bố cục (Layout) rồi chỉnh sửa HTML ở chế độ mở rộng mẫu tiện ích.
Trường hợp 1: Hiển thị widget chỉ ở trang chủ: Tìm và thêm đoạn code được đánh dấu màu đỏ và màu xanh như bên dưới.
 <b:widget id='HTML10' locked='false' title='BLOGGER TIPS' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>

Trường hợp 2: Hiển thị widget ở tất cả các bài viết, trừ trang chủ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

Trường hợp 3: Chỉ hiển thị widget ở một trang riêng biệt nào đó: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url == "URL của trang riêng biệt"'>

Trường hợp 4: Chỉ hiển thị widget ở các trang chính gồm trang chủ, các trang Label và Archive: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

Trường hợp 5: Chỉ hiển thị widget ở các trang lưu trữ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

Trường hợp 6: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang lưu trữ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType ! == "archive"'>

Trường hợp 7: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang bài viết: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType ! == "item"'>

Trường hợp 8: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ trang chủ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == data:blog.homepageUrl'>

Trường hợp 9: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ một trang riêng biệt nào đó:Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt"'>

Trường hợp 10: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ hai trang riêng biệt nào đó trở lên: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 1"'>
<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 2"'>

Trường hợp 11: Nếu bạn muốn hiển thị một thứ gì đó ở trang chủ và một thứ gì đó khác ở tất cả các trang: Bạn sử dụng lệnh điều kiện như thế này:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Đây là điều cần hiển thị ở trang chủ
<b:else/>
Đây là điều không hiển thị ở trang chủ
</b:if>

Trường hợp 12: Chỉ hiển thị widget ở một trang nhãn: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url == "http://yourblogname.blogspot.com/search/label/Tennhan"'>

Trường hợp này chỉ hoạt động với tên nhãn không dấu như Blogger, CSS, Thuthuat, Thuvien (không dùng cho nhãn tiếng Việt). Đối với các nhãn có khoảng cách như Recent Posts thì phải đặt là Recent%20Posts (tức là thay khoảng cách bằng %20).

Các liên kết trang nhãn trong trường hợp này cũng không hoạt động được khi có đuôi ?max-results=

Những thủ thuật nhỏ này rất có ích trong việc xây dựng trang chủ cho blog của bạn.

How to make a gadget that only shows on the first page:

Note:  in Blogger, the words "gadget", "widget", and even "page-element" all mean the same thing.  I generally use "gadget", because the Page Elements tab currently says "Add a Gadget".  But they're absolutely the same.1   Add the gadget


Do this in the usual way, using Design >  Page Elements > Add a gagdet.2   Drag-and-drop the gadget to the place where you want it.

A popular place for a gadget that is going to look like a "home page" would be in the Body section, just above the Blog Posts gadget, where "Test Gadget" is in this example:
Edit the Gadget again

Don't make any changes to it - just maximise the window, so you can see the WidgetID, which is at the very end of the address bar at the top.

Make a note of the value.   (In this example, it's Text1).
4  Find the code for your gadget:

Edit your template  (Design > Edit HTML)

Download a copy of the template, and put it somewhere safe.

Use your browser's text search tool (Edit / Find in Firefox) to look for the widget name that you noted in step 3.  Notice what comes after it.   In this example, it's the line for Blog1:
          <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Test gadget' type='Text'/>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>

Click on the  checkbox (so it's turned on)

After the expanded template has downloaded, find the widget name again.  This time it will look a bit longer (the exact details depend on what type of widget/gadget it is.)
  <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Test gadget' type='Text'>
<b:includable id='main'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>


5   Add conditional formatting:

You need to put conditional formatting code around the code for the gadget - makings sure that it doesn't go around the code for anything else!  (which is why you noted what comes afterwards in step 4)

The code to use is:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
THE CODE FOR YOUR GADGET GOES IN HERE
</b:if>

The example above looks like this, when the code has been added:
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Test gadget' type='Text'>
<b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
</b:if></b:includable>
</b:widget>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>


Check that it's worked

Preview your blog before you save the changes:  check that the the widget is visible.

Save the template changes, and look at your blog.  Check that
  • The widget is on the first page
  • The widget is not seen when you look at an older page (eg one from your archive)
  • The other elements of your blog (other widgets, blog post titles, dates and contents) are all as you expect them - on the first screen, and on other screens too.

If anything is wrong with how your blog is working, go back to the template editor (Design > Edit HTML), and upload from the copy of your template that you made at the beginning of step 1.   This will let you blog work properly, while you figure out what went wrong.

_________________________________________________________________________ Tổng hợp tất cả, những các, thông tin tức hot nóng mới nhất, cập nhật, update, hôm hiện nay, kinh nghiệm, bí quyết, tại vì làm sao thế nào, là gì năm nay 2011 , video clip, hình ảnh, lý do, nguyên nhân, giải thích, tuyển tập,tut hướng dẫn, thủ thuật, cách hướng dẫn, phải làm gì khi, điều nên hay không, bài báo viết, câu chuyện, ebook, của thế giới, việt nam

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc