Khiếp , mấy chiếc này đẹp vãi  , ước j em có 1 con nhỉ