Đàn với cây đàn ảo Google nàoKhi vào google.com trong ngày hôm nay, click vào biểu tượng bàn phím rồi gõ phím Q W E R T Y U I O P sẽ ra các nốt tương ứng. VD: bài sau:

Meo meo meo rửa mặt như meo
T T T W E T W
Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu
U U U W E T Y
Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp
Y T Y T T U U
Đau mắt rồi lại khóc meo meo
Y U W W U Y T 


Cháu lên ba (thấp):

Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo:
UHB HB HU
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè:
HHU BUH UB
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
HUB BBB HU
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày:
HBBU HBHUB
Là lá la la là là lá la là:
BUHH BBUHB

Cháu lên ba (cao):
Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo:
P O I O I O P
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè:
O O P I P O P I
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
O P I I I I O P
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày:
O I I P O I O P I
Là lá la la là là lá la là:
I P O O I I P O I
I P O O I I P O I

Happy Birthday to you:
T T Y T I U
T T Y T O I
T T P O I U Y
P P O I O I


Thấy hay nên post cho anh em tập đàn

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc