"Tut" Cách qua mặt giám thị phòng thi, hiểm hóc thật =)) Đéo biết thì tốt =))

Nản vc mấy ông kia, có nghĩa là thằng giám thị nó kêu thằng này bị FAIL vì làm quá time hay sao ấy.
Thằng này hỏi thằng giám thị "mày biết tao là ai ko"
Thằng giám thị kêu ko biết, thì thằng này nó kêu "good" rồi nhét bài nó vào giữa --> thằng giám thị ko biết nó tên là gì thì sao tìm bài đc mà đánh FAIL, dốt vãi 
Trích từ VNW

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc