Seo idol với vietnam tours 2011 kết thúc giai đoạn 1

Một phút mặt niệm dành cho bac vietnamtours247, thành thật chia buồn cùng bác, bao nhiêu cố gắng của bác mà giờ đây đến phút cuối, bác lại ra đi chưa kịp từ biệt. Thật lòng chia sẽ nổi buồn cùng bác

---------- Post added at 03:22 PM ---------- Previous post was at 03:21 PM ----------
Kết quả 15:20 phút ngày 22/06/2011


---------- Post added at 03:24 PM ---------- Previous post was at 03:22 PM ----------
Vá chúc mừng bác vnbiztravel.info, vào phút cuối bác đã gắn tên mình vào danh sách các đội vượt qua vòng 11 comments:

Anonymous at: 29 June 2011 at 08:58 said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc