Chết cười với thú chơi bò tót của người Tây ban Nha nguy hiểm quá :D

Người Tây Ban Nha thật dũng cảm =))

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc