Cách phòng chống chơi đểu nhau trong SEO, cạnh tranh không lành mạnh, chơi xấu

Đây là code block backlink từ site ko tốt hoặc spam backlink rởm về site mình :D


<Limit GET HEAD POST>
order allow,deny
deny from giethetseo.blogspot.com
allow from all
</LIMIT>

Trong đó giethetseo.blogspot.com là site có baclink ko tốt về site mình


1 comments:

{ máy tính trần tuyền tv } at: 28 July 2011 at 13:04 said...

đây là code php hay asp vậy bạn? có thể cho vào web joomla hay ecshop ... hay không? bạn mail reply giúp mình nha(tuyentc.ht@gmail.com) thanks bạn nhiều.

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc