Bế quan tỏa cảng là gì? định ý nghĩa của câu, khái niệm, giải thích, ai biết, tại sao, thế nào?

Tự nhiên hôm nay nghe câu này cũng hiểu chút nhưng chưa rõ lắm quyết định tìm hiểu :D


Câu "bế quan tỏa cảng" có nghĩ là khóa chặt không giao tiếp với bất cứ thứ gì hay ai đó.Câu này gần với câu" nội bất xuất ,ngoaị bất nhập "với thế chủ động vậy. Bế quan tỏa cảng cũng có nghĩ là sự không đặt mối quan hệ, tách biệt với thế giới bên ngoài của sự vật được nhắc tới
Bế quan:Phong bế các cửa quan(Cửa khẩu)-Nội bất xuất,ngoại bất nhập ?
Tỏa cảng :Nói tắt phong tỏa các cảng(Thường là cảng biển ):Hàng hóa tại các các cũng không được xuất ,không được nhập ?
Nói 1 cách khác là câu nói nâng tầm quốc tế của câu :"Ngăn sông cấm chợ " trong nội địa thôi ?Thời vua Tự Đức ở ta ông áp dụng chính sách Bế quan tỏa cảng, Nên nhân dân ta không tiếp thu được những cái hay của nền văn minh phương tây, nó cũng gần giống với thời bao cấp mà ta bị Mỹ cấm vận vậy đó. Đời sống, vật chất và tinh thần luôn thiếu thốn.

Bế : đóng lại.
Quan : cửa, ý nói cửa khẩu của một nước.
Tỏa : khóa.
Cảng : hải cảng; không cảng. Cũng giống nghĩa cửa khẩu.

Bế quan tỏa cảng : Ý nói đóng khóa tất cả các cửa khẩu, không muốn quan hệ (nhất là kinh tế) với bất cứ nước khác trên Thế Giới.

Thế Giới lúc nào cũng có khuyên hướng " mạnh được yếu thua ". Cho nên nếu mình yếu thì có 2 cách :

* Chịu thua làm nghe theo lời người mạnh.

* Không chơi với ai hết để không bị đàn áp. Đây cũng là nghĩa của "Bế quan tỏa cảng ".

9 comments:

Anonymous at: 29 October 2017 at 07:02 said...

Con cặc

Anonymous at: 9 November 2017 at 03:44 said...

Bắc kỳ comment kìa

{ Unknown } at: 16 November 2017 at 06:09 said...

Vô học

{ Unknown } at: 13 November 2018 at 07:57 said...

hay qué

{ Unknown } at: 9 April 2019 at 08:05 said...

hay !

{ Indra } at: 16 September 2019 at 05:15 said...

Thứ zô zăn hóa

{ Indra } at: 16 September 2019 at 05:15 said...

Hay lắm

Anonymous at: 17 January 2021 at 06:56 said...

những thằng vô văn hóa mà cũng đòi đọc Sử à?

{ Thành Nam } at: 23 January 2021 at 18:13 said...

Vô học

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc