[TUT] Cách Renew domain ở telus

Thấy nhiều bạn hỏi cách Renew Domain ở Telus nên hôm nay mình viết bài này để hướng dân cách Renew. Theo mình thấy thì Host ở đây cùi value nhưng được cái là Domain free kèm theo host. Nên ai muốn reg cái Domain thì cái host chọn 1 tháng là được roài (Coi như giá Domain là 19.95$) nhưng Domain thì lại được 1 năm  . Muốn thêm nữa thì Renew sau.
Khi đã reg host (Nhưng thực chất là reg Domain) thành công thì bạn sẽ nhận được 3 mailBạn vào cái Domain thứ 3 do domainadmin@telushosting.com gửi sẽ thấy cái link vào quản lí Domain của mình (Cái này hay vì thường Domain reg chung với host sẽ không có Cpanel của Domain) 

Lúc đầu mình vào với tên Domain và pass như lúc reg thì không được, tưởng led. Nhưng không phải. Bạn vào linkhttp://www.telushosting.com rồi điền Domain vừa reg vào. Nó sẽ mail cho bạn cái User và Pass để log vào. Khi log vào thì tốt nhất là DNS qua trung gian. Tránh log vào nhiều lần có nguy cơ làm die Domain ( Cái này là theo kinh nghiệm của mình thoai) 

Bây giờ tới bước Renew cho Domain
Vào link: https://www.telushosting.c... để đến trang Renew. Chọn Renew nhé

Qua trang thứ 2, kéo xuống và chọn như trong hình, điền domain vừa reg vào. Next.......


Đến trang thứ ba thì điền U và Pass nhận được như hướng dẫn ở trên. Phần Renew tối đa là 3 năm (Thêm 1 năm khi reg host là được 4 năm)

Qua đến phần quan trọng đây. Nhập 1 em CCN live vào nhé. Điểm khác ở đây là khi Renew thì không có ô nhập CVV2 ----> Mừng. Nên chỉ cần CCN live đủ bal là được. Xong nhấn Cofirm...


Nếu CCN live đủ bal thì xong còn nều nó báo This transaction has been declined thì vứt con CC khác mà Renew nhé.


Mình cố gắng hướng dẫn chi tiết nhất để AE dễ hiểu. Ai pro thì đừng xoắn em nha.
Và cuối cùng nếu thấy mình bỏ công làm cái hướng dẫn thì THANK cho mình nhé 

End TUT. Cái này có lâu rùi nhưng làm lại cho anh em đọc

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc