Mình thấy diễn đàn mới nên cũng muốn đóng góp
cái này mình sưu tầm ai biết rồi thì đừng ném đá nha 
1 active escreen
Cái này ai biết mở rồi thì thôi qua bước 2 còn không thì làm như thế này .Vào màn hình help me bằng cách nhấn giữ phím đỏ hoặc phím nào trong bốn đó phím call, back, menu, đều được ,đồng thời ấn góc trên cùng bên trái->phải->trái->phải.Giữ nguyên màn hình help me (vì khi thoát ra vô lại thì thông số uptime bị thay đổi) sau đó vào trang web BlackBerry eScreen Unlocker hoặc dùng vnbbUtils điền đầy đủ app version,pin,uptime mục Duration thì chọn số ngày mở escreen (ai vọc nìu thì để lâu ko thì một ngày là được rồi sau đó chọn generate để lấy unlock code .Có đc unlock code rồi bạn quay lại màn hình help me của bb show keyboard lên rồi gõ các kí tự unlock đó trên nền của màn hình help me (để chế độ bàn phím là suretype trong cài đặt svreen/kesboard), nhập vô đúng là nó mở ra.
2 Chỉnh sửa escreen Mở Escreen vào Radio Engineering Screens (Multi) -> 3GPP Radio Engineering Screens -> GCF chỉnh lại mục GCF NV Flag: Disabled thành Enabled (Cách chỉnh: nhấn phím Menu, chọn Enable GCF NV -> máy tự reset -> xong). 
-Mình đang nghiên cứu xem cái GCF NV Flag là cái j biết uk post sau :d còn ai biết thì chia sẻ nha.