Xem mệnh và cung tuổi tác :D^^

Mệnh có 5 mệnh theo ngũ hành đóa là thủy,hỏa,thổ,mộc,kim
Cung cóa 8 Cung Chấn,Tốn,Khôn,Càn,Đoài,Cấn,Ly,Khảm
Cách xem Mệnh và Cung .... ch0 nam và nữ khác nhau xem dưới đây

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc