Linkwheel:

Lưu ý: Không áp dụng kỹ thuật này cho trang web mới.

Linkwheel đóng:


Linkwheel Mở:Linkwheel ngẫu nhiên:

Ghi chú:

- Linkwheel đóng đã lổi thời, rất dễ bị phát hiện.
- Linkwheel random có độ an toàn cao hơn.
- Blog post chỉ chọn những trang high PR web 2.0. Một số trang tiêu biểu:
wordpress.com
tumblr.com
hubpages.com
squidoo.com
weblog.com
wikidot.com
edublogs.org
wikispaces.com
inube.com
thoughts.com
zimbio.com

- Tốt nhất là unique content cho mỗi post. Tuy nhiên nếu không có thời gian, có thể spin. Tuy nhiên tỉ lệ Unique ít nhất trên 60%. Dùng copyscape để check nếu có credit.

Link Pyramid:

Linkjuice cao hơn linkwheel theo cấu trúc sau:


Kỹ thuật áp dụng để rank những keyword khó và rất khó. Thường thấy kq sau 1-2 ngày, cũng tùy thuộc phần lớn vào chất lượng post. Nếu là unique content thì hiệu quả rất tuyệt.

Chú ý thêm:
- Số lượng như sau: 10 blog posts – 100 profiles – 1000 blog comments. Nói chung layer phía dưới phải nhiều hơn gấp 10 lần layer phía trên cho hiệu quả tối đa.
- Profile chỉ chọn PR từ 4 trở lên.
- Layer cuối cùng (Ping hoặc social bookmark) là optional, giúp index nhanh chóng hơn.