Mắt nai cha cha cha :)) ý nghĩa của đôi mắt


Đôi mắt chiếm vị trí rất quan trọng trên khuôn mặt, bao gồm nhãn cầu (tròng đen), tròng trắng và đuôi mắt (ngữ vi). Trong nhân tướng học, mắt thuộc ngũ quan và có tên là giám sát quan. 
Giống như trời đất tuy lớn nhưng muốn phát triển được thì cần sự soi sáng của mặt trăng, mặt trời và sức sống của vạn vật, con người cần có đôi mắt sáng mới thấu hiểu được trời đất. Nếu không, với con người thế giới chỉ là một khoảng tối đen mà thôi. Vì vậy tướng thuật mới so sánh đôi mắt với mặt trăng, mặt trời.
Khi người ta ngủ, tư duy đọng lại trong não. Lúc thức, tư duy biểu hiện qua đôi mắt. Cổ nhân gọi tư duy là “thần”, cho nên đôi mắt là cung Thần Du, tức là nơi dừng chân của tư duy. “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, tất cả cái thiện - ác, thông minh hay ngu đần của con người đều biểu hiện ra ở con mắt.
Đôi mắt biểu hiện sự phát triển cuộc sống của cá nhân. Do vậy, nó không chỉ là cơ quan quan sát mà còn là sao Thái Âm và sao Thái Dương, là cung Điền Trạch trong 12 cung và có mối liên hệ mật thiết với cung Nam Nữ (nằm phía dưới và ở giữa 2 mắt) và cung Phu Thê (nằm ở phía đuôi mắt). Một số liên hệ giữa mắt và nhân sinh được khái quát như sau:
- Thể hiện được tình hình nhà cửa, đất đai; tình hình sinh hoạt trong gia đình và điều kiện sống.
- Thể hiện mối quan hệ; xu hướng hình thành, phát triển và thay đổi cuộc sống riêng.
- Có mối liên hệ với hôn nhân, cát hung, đường con cái.
- Có mối liên hệ với tuổi thọ và sức khỏe.
- Biểu hiện tố chất và khả năng thiên bẩm.
- Thể hiện đức hạnh của con người.

(Theo Thanh diện sắc hình của người phương Đông)

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc