Cấm cười... hài nha, giải trí nào :D

Cấm cười :

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn.
Bực quá, ông chồng quát lên:   Giờ tôi là chồng bà hay con bà ?
Bà vợ trả lời :  Tôi không cần biết, đứa nào bú vú tôi là con tôi.


Chồng tức lộn ruột, không biết nói gì. Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:

- Chuyện này mẹ nói đúng đó !


- Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh Hai tao - ông bố quát.


- Con không cần biết, đứa nào cai sữa trước thì đứa đó là anh.

hahaha....hehehe....hohoho...olala..

Nguyen Xuan Truong, Nguyễn Xuân Trường, Click để xem nhìu hơn :D

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc