Sự đặc biệt không tưởng của năm nay - 2011

Thật lạ kỳ:!
Năm nay có 4 ngày đặc biệt là: 1/1/11; 1/11/11; 11/1/11;11/11/11..
Bây giờ thử làm cái này : lấy 2 số cuối cùng của năm sanh của bạn, rồi đem + với số tuổi của mình (tuổi Tây chứ không phải tuổi Ta ...)
 Cuối cùng thì kết quả đều là 111 hết.Ví Dụ : 88 +23 = 111 --> không tin thì thử đi ^^ Lạ kỳ chưa!


    Điều này chỉ lặp lại trong mỗi chu kỳ 823 năm. Người ta gọi đó là những túi tiền. Theo luật phong thủy, hãy chuyển tin nhắn này đến 8 người bạn thân và TIỀN sẽ đến với bạn (^_^)
0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc