Seo hình ảnh, Nguyễn Xuân Trường, Nguyen Xuan Truong

SEO hình ảnh như thế nào ?

Mời các bạn xem link sau: 


Và đây là cách để seo hình ảnh:1 - Đặt tên file chứa từ khóa 
2 - Sử dụng dấu cách trong tên file
3 - Sử dụng alt và title chứa từ khóa
4 - Sử dụng text gần hình ảnh chứa từ khóa
5 - Chỉ nên sử dụng một đến hai hình trên trang web liên quan đến từ khóa.
6 - Không chặn Google crawl và index hình ảnh
7 - Lấy backlink cho hình ảnh
8 - Mật độ từ khóa trong trên trang web không nên quá nhiều(khuyến khích nên dưới 3)
9 - Nội dung hình ảnh phải phù hợp với từ khóa.
10- Dung lượng và kích thước hình ảnh không quá lớn.
11- Tối ưu các yếu tố khác để hỗ trợ cho hình ảnh.Nguyen xuan truong
Nguyen xuan Truong, Nguyễn Xuân Trường


0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc