Mới gửi cho sếp một email ! đọc lại thấy mình cũng ghê nhỉ :D

"Em nghĩ cũng chỉ có vậy thôi. Thực ra em cũng chỉ cần anh giữ đúng cam kết về mức thưởng tương ứng với các từ khóa đó, chứ cũng không muốn cụ thể hợp đồng làm gì, vì em làm với tư cách là một nhân viên của công ty chứ không phải là một công ty làm thuê cho 1 công ty, chính vì thế bản contract này chỉ mang tính ghi nhận - cam kết của cấp trên với cấp dưới về mức thưởng nếu công việc đạt kết quả tốt, Ở đây nó phân ra làm 2 trường hợp.
 My Photo
+ 1 là anh sẽ trả lương cao cho một người làm seo để đạt được kết quả tốt ( trường hợp này anh đã loại bỏ vì có lẽ anh sợ rủi do vì không biết được khả năng của người làm seo đến đâu).
+ 2 là anh trả lương cơ bản cho một người làm seo nhưng có bonus nếu đạt kết quả tốt ( cái này chính là cái contract mà anh em mình sẽ lập để ghi nhận rõ dàng điều đó. Anh đã chọn và em cũng đồng tình vì thỏa mãn cả 2 bên) riêng trường hợp này em đã từng nói em sẵn sàng làm không công khi chưa có kết quả, tuy nhiên không thể như vậy có lẽ anh cũng không đồng ý như thế vì em đi làm là làm công ăn lương, và hơn nữa nếu vậy em sẽ làm việc như 1 công ty riêng lẻ vì vậy cái bonus cũng sẽ thay đổi giống như việc anh thuê một công ty riêng làm seo vì anh hoàn toàn không có rủi do, ở đây em sẽ là người chịu tất cả rủi do. Cái mức lương cơ bản này em thiết nghĩ nó hoàn toàn đúng vì nó chính là mức lương tính trên tinh thần trách nhiệm + khả năng + kinh nghiệm của em ( Cái này đã được kiểm chứng vì anh đã nhận em vào làm việc,chắc chắn anh đã có nhìn nhận đánh giá về nhân viên đương nhiên phải tin tưởng vào nhân viên của mình ).

Với tất cả những phân tích trên thì trong cái bản contract này sẽ hoàn toàn không có “phạt”. Contract ở đây hoàn toàn mang tính khích lệ tạo động lực công việc để đạt kết quả tốt nhất mới là đúng (không nên nhầm lẫn ), chính vì thế anh có thể thấy em viết tiêu đề của file là Bản kế hoạch seo từ khóa và mức thưởng  chứ không phải là Hợp đồng seo từ khóa và mức thưởng.

Vậy thôi ! anh có thể xem chỉnh sửa lại bản contract cho hợp lý rồi đưa đến thống nhất chung .

Thank you & best regards"

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc