Hài nha : Thằng nào đánh tao thì tao làm sao ......:| ? :-? ? :-/???:-??¿¿

1. MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó
2. ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó
3. PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó
4. NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó
5. DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằ...ng đó
6. NHẬT: thằng nào đánh tao, tao bảo MỸ đánh thằng đó
7. TRUNG QUỐC: thằng nào đứng gần tao, tao đánh thằng đó
8. ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó
9. NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao tập trận với thằng MỸ
10. BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng NAM HÀN
11. VIỆT NAM: thằng nào đánh tao, tao tuyên bố chủ quyền
hố hố:))=))

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc